Về không gian

Off topic discourse and banter encouraged.
Coisius
Asternaut
Posts: 2
Joined: Fri Dec 04, 2020 11:01 am

Về không gian

Post by Coisius » Fri Dec 04, 2020 11:12 am

Image

Xin chào những người hâm mộ vũ trụ.
Tôi không phải là một nhà chiêm tinh hay du hành vũ trụ, tôi chỉ là một nhà giao dịch Forex Time, nhưng từ nhỏ tôi đã thích vũ trụ học.
Trong khi mọi người đang đọc truyện cổ tích, tôi đang đọc một cuốn bách khoa toàn thư mà chị gái tôi tặng cho ngày sinh nhật của tôi, tôi tìm thấy một số chủ đề về không gian ở đó, và tôi đã nghiên cứu mọi thứ một cách nhiệt tình.
Vì vậy, tôi biết khá nhiều điều, và tôi ngạc nhiên khi khi nói chuyện với mọi người, bạn hiểu rằng họ nghi ngờ về câu hỏi loại hành tinh nào là của chúng ta.
Tôi xem video về không gian mọi lúc, và nó truyền cảm hứng cho tôi biết bao điều mà chúng tôi vẫn chưa biết. Tôi được truyền cảm hứng bởi ý nghĩ rằng chúng ta quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la mà chúng ta đang có. Thật tuyệt vời phải không?
Nhà khoa học yêu thích của tôi là Stephen Hawking. Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của anh ấy, tôi được truyền cảm hứng từ câu chuyện của anh ấy và yêu thích công việc của anh ấy. Ông ấy biết rất nhiều điều, và tất cả chúng ta đều phải tin vào lý thuyết của ông ấy hơn một lần.
Đề xuất tài liệu, thực sự có nhiều thông tin thú vị về không gian
Và viết lại cho tôi nếu bạn đồng ý với tôi. Bạn cũng có thể chia sẻ ý kiến ​​và câu chuyện của bạn.
Không gian may mắn nhé mọi người

User avatar
orin stepanek
Plutopian
Posts: 8200
Joined: Wed Jul 27, 2005 3:41 pm
Location: Nebraska

Re: Về không gian

Post by orin stepanek » Mon Dec 07, 2020 1:53 am

Coisius wrote: Fri Dec 04, 2020 11:12 am Image

Xin chào những người hâm mộ vũ trụ.
Tôi không phải là một nhà chiêm tinh hay du hành vũ trụ, tôi chỉ là một nhà giao dịch Forex Time, nhưng từ nhỏ tôi đã thích vũ trụ học.
Trong khi mọi người đang đọc truyện cổ tích, tôi đang đọc một cuốn bách khoa toàn thư mà chị gái tôi tặng cho ngày sinh nhật của tôi, tôi tìm thấy một số chủ đề về không gian ở đó, và tôi đã nghiên cứu mọi thứ một cách nhiệt tình.
Vì vậy, tôi biết khá nhiều điều, và tôi ngạc nhiên khi khi nói chuyện với mọi người, bạn hiểu rằng họ nghi ngờ về câu hỏi loại hành tinh nào là của chúng ta.
Tôi xem video về không gian mọi lúc, và nó truyền cảm hứng cho tôi biết bao điều mà chúng tôi vẫn chưa biết. Tôi được truyền cảm hứng bởi ý nghĩ rằng chúng ta quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la mà chúng ta đang có. Thật tuyệt vời phải không?
Nhà khoa học yêu thích của tôi là Stephen Hawking. Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của anh ấy, tôi được truyền cảm hứng từ câu chuyện của anh ấy và yêu thích công việc của anh ấy. Ông ấy biết rất nhiều điều, và tất cả chúng ta đều phải tin vào lý thuyết của ông ấy hơn một lần.
Đề xuất tài liệu, thực sự có nhiều thông tin thú vị về không gian
Và viết lại cho tôi nếu bạn đồng ý với tôi. Bạn cũng có thể chia sẻ ý kiến ​​và câu chuyện của bạn.
Không gian may mắn nhé mọi người

Welcome to APOD Coisous! But I must confess ; i don't understand a word you wrote! :?
Orin

Smile today; tomorrow's another day!

User avatar
Chris Peterson
Abominable Snowman
Posts: 18387
Joined: Wed Jan 31, 2007 11:13 pm
Location: Guffey, Colorado, USA

Re: Về không gian

Post by Chris Peterson » Mon Dec 07, 2020 3:16 pm

orin stepanek wrote: Mon Dec 07, 2020 1:53 am
Coisius wrote: Fri Dec 04, 2020 11:12 am Image

Xin chào những người hâm mộ vũ trụ.
Tôi không phải là một nhà chiêm tinh hay du hành vũ trụ, tôi chỉ là một nhà giao dịch Forex Time, nhưng từ nhỏ tôi đã thích vũ trụ học.
Trong khi mọi người đang đọc truyện cổ tích, tôi đang đọc một cuốn bách khoa toàn thư mà chị gái tôi tặng cho ngày sinh nhật của tôi, tôi tìm thấy một số chủ đề về không gian ở đó, và tôi đã nghiên cứu mọi thứ một cách nhiệt tình.
Vì vậy, tôi biết khá nhiều điều, và tôi ngạc nhiên khi khi nói chuyện với mọi người, bạn hiểu rằng họ nghi ngờ về câu hỏi loại hành tinh nào là của chúng ta.
Tôi xem video về không gian mọi lúc, và nó truyền cảm hứng cho tôi biết bao điều mà chúng tôi vẫn chưa biết. Tôi được truyền cảm hứng bởi ý nghĩ rằng chúng ta quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la mà chúng ta đang có. Thật tuyệt vời phải không?
Nhà khoa học yêu thích của tôi là Stephen Hawking. Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của anh ấy, tôi được truyền cảm hứng từ câu chuyện của anh ấy và yêu thích công việc của anh ấy. Ông ấy biết rất nhiều điều, và tất cả chúng ta đều phải tin vào lý thuyết của ông ấy hơn một lần.
Đề xuất tài liệu, thực sự có nhiều thông tin thú vị về không gian
Và viết lại cho tôi nếu bạn đồng ý với tôi. Bạn cũng có thể chia sẻ ý kiến ​​và câu chuyện của bạn.
Không gian may mắn nhé mọi người

Welcome to APOD Coisous! But I must confess ; i don't understand a word you wrote! :?
I see Stephen Hawking's name in the middle. Reminds me of that Far Side cartoon where the dog hears nothing from his master but "blah blah" with "Ginger" inserted from time to time!

IIRC it is a forum rule that posts be in English. That said, Google Translate is getting remarkably good these days, better and better at creating natural sounding results.
Hello universe fans.
I am not an astrologer or an astronaut, I am just a Forex Time trader, but as a child I have been interested in cosmology.
While everyone was reading fairy tales, I was reading an encyclopedia that my sister gave to my birthday, I found some spatial topics there, and I studied every stuff enthusiastically.
So I know a lot of things, and I'm amazed when you talk to people, you understand that they are skeptical about the question of what kind of planets are ours.
I watch video of space all the time, and it inspires me so many things that we still don't know. I was inspired by the idea that we are too small compared to the vast universe we have. Isn't that great?
My favorite scientist is Stephen Hawking. I read a lot of his works, I was inspired by his story and loved his work. He knows a lot of things, and we all have to believe his theories more than once.
Recommended material, really has a lot of interesting information about the space
And write back to me if you agree with me. You can also share your opinion and story.
Lucky space, everyone.
Chris

*****************************************
Chris L Peterson
Cloudbait Observatory
https://www.cloudbait.com

User avatar
orin stepanek
Plutopian
Posts: 8200
Joined: Wed Jul 27, 2005 3:41 pm
Location: Nebraska

Re: Về không gian

Post by orin stepanek » Mon Dec 07, 2020 10:31 pm

Thanks Chris; I'm aware if the English posting rule, and I'm glade you found a way to get it translated! :D 8-)
Orin

Smile today; tomorrow's another day!